در حال بارگزاری...
وبلاگ

گزارش شبکه تبلیغاتی موبایل تپسل در سال 1399

گزارش سالانه تپسل سال 1399
10 مرداد 1400 سید مجید فرقانی گزارش عملکرد مجموعه‌ها

گزارش پیش رو، آمار و ارقام تبلیغات درون برنامه ای تپسل در سال 1399 و همچنین، تبلیغات در جستجوی بازار که توسط آژانس تپسل اجرا شده است را ارائه می کند. تپسل یک شبکه هوشمند تبلیغات دیجیتال است که به صاحبـان کسب و کارها کمک می کنـد تا تبلیغـات بنـری و ویدئویـی خود را درون اپلیکیشـن های پرمخاطـب نمایش دهند و از سوی دیگر به توسعه دهندگان ایرانی کمک می کند تا از طریق نمایش تبلیغات درون اپلیکیشن، به درآمدزایی قابل توجهی دست یابند.
مطالعه این گزارش به بازاریابان و صاحبان کسب وکار کمک می کنـد تا دربـاره نوع تبلیغـات، بـازه زمانـی تبلیغـات و بودجـه بندی کمپین های تبلیغاتـی خود در آینـده تصمیمات بهتری بگیرند و همچنین، به توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی کمک می کند تا با رعایت برخی نکات، درآمد بیشتری از نمایش تبلیغات کسب کنند. به همین دلیل، تپسل با هدف ایجاد تصویری روشن تر از صنعت تبلیغات موبایلی تلاش کرده است تا گزارش جامعی از ابعاد مختلف این عرصه را در اختیار علاقه مندان دیجیتال مارکتینگ قرار دهد. امیدواریـم چنیـن گزارش هایـی بتوانـد به فعالیـت بهتـر کسب وکارهای ایرانی در حوزه دیجیتـال کمک کند تا بتوانند تجربه خوبی از اجرای تبلیغات دیجیتال بدست آورند و به رشد چشمگیری از این طریق دست یابند.